Foto 11
Foto 5
Foto 7
Foto 8
Foto 4
Foto 10
Foto 12
Foto 6
Foto 9
Foto 11
Foto 5
Foto 7
Foto 8
Foto 4
Foto 10
Foto 12
Foto 6
Foto 9

 


Medový Újezd

obec o nadmořské výšce 451 m leží asi 15 km východně od Rokycan (nedaleko železniční trati Praha Plzeň - zastávka Holoubkov a dálničního sjezdu na Mýto).

Vesnice je ze všech stran obklopena překrásnou podbrdskou přírodou, hlubokými lesy, které jsou ideálním místem pro odpočinek, turistiku. Lesy v okolí Medového Újezda jsou vyhlášeným houbařským rájem. Místním občanům a návštěvníkům obce dále slouží místní hostinec "U Černíků" a obchod s potravinami v dolní části obce.

Pokud Vás toto úvodní seznámení s obcí Medový Újezd zaujalo, vstupte, prosím, dále na naše prezentační a informační stránky.

Obec Medový Újezd

VÝKUP JABLEK ZBIROH kovošrot,

VÝKUP JABLEK ZBIROH kovošrot,

Sládkova 595

Zahájení výkupu: od 22. 8. 2018

Kontaktní osoba: p. Kohout - tel.: 606 274 696

Výkupní doba: Po - Pá 8 - 17 hod So 13 - 17 hod

Při větším množství po dohodě i mimo tuto výkupní dobu.

Nejvyšší výkupní ceny

Aktualizováno (Sobota, 18 Srpen 2018 06:46)

 

Zákaz zalévání

 

 

ZÁKAZ ZALÉVÁNÍ

 

VODOU  Z OBECNÍHO VODOVODU

 

A ZÁKAZ ROZDĚLÁVÁNÍ OHNÍČKŮ

 

Z důvodu dlouhotrvající sucha, žádáme občany a rekreanty

 

obce Medový Újezd,

 

aby šetřili vodou, nezalévali z obecního vodovodu

 

a nerozdělávali ohně a ohníčky.

 

Děkujeme za pochopení!

 

 

 

„NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ“,

Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu na jev „NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ“, platnou pro Plzeňský kraj, okresy PM, PS, RO od 1. 8. 2018 - 12:00 hodin. Doba platnosti této výstrahy je obdobím nepříznivých klimatických podmínek, kdy jsou omezeny některé činnosti související s nebezpečím vzniku požárů.

V případě, že Český hydrometeorologický ústav zveřejní v rámci systému integrované výstražné služby výstrahu na „NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ“, nastává období nepříznivých klimatických podmínek, kdy jsou na základě nařízení Plzeňského kraje č. 5/2016,  kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, zakázány tyto činnosti:

a) rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (např. pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),

b) kouření (s výjimkou elektronických cigaret),

c) používání pyrotechnických výrobků,

d) používání jiných zdrojů zapálení, např. lampiony, pochodně,

e) odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,

f) jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru,

g) spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům, než k hašení,

h) jízda motorovými vozidly ve volné přírodě mimo pozemní komunikace (toto ustanovení se nevztahuje na jízdu motorových vozidel, která jsou určena k pracovní a hospodářské činnosti v lesích a na polích, na jízdu motorových vozidel po polních a lesních cestách ke stavbám pro bydlení a stavbám pro individuální rekreaci, na jízdu vozidel složek integrovaného záchranného systému).

Uvedené činnosti jsou zakázány na těchto místech:

a) lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje,

b) lesopark, park a jiná souvislá rostlinná pokrývka umožňující vznik a šíření požáru,

c) sklady sena, slámy a jejich okolí do vzdálenosti 100 metrů od jejich okraje,

d) plocha zemědělských kultur, které jsou svým rostlinným charakterem schopny vznícení a šíření požáru.

Při používání pyrotechnických výrobků musí být zabráněno dopadání jejich částí způsobilých iniciovat požár na uvedená místa.

Používání létajících lampionů se zakazuje na celém území Plzeňského kraje.

Ing. Antonín Fík

odbor rozvoje města

tajemník krizového štábu

Masarykovo náměstí 1

337 01 Rokycany

371 706 158

603 145 586

Aktualizováno (Čtvrtek, 02 Srpen 2018 16:24)

 

VÝMĚNY VODOMĚRŮ A ODEČTY

Od pondělí 6.8.2018 bude probíhat v celé obci Medový Újezd výměna většiny vodoměrů.
Výměnu budou provádět pan Kraus a spolupracovník Dvořák Daniel.
Spolu s výměnou bude proveden odečet stavu vody.

U občanů, kterým se nebude vyměňovat vodoměr bude proveden

odečet vodoměru dodatečně - budeme informovat o termínu.